Наутро, кога сонцето изгрева, дозволи му да влезе во тебе

Наутро, кога сонцето изгрева, дозволи му да влезе во тебе

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized 24 Aug 2020