Зборници

„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“ ( зборник)

Posted by Milco Jovanoski in Зборници

„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“zbornik FINAL-Copy Зборник на трудови – издаден 2013г. Издавач: НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид За издавачот: Александра Белевска, директор Уредник: Елена Долоска Рецензнет и лектор: Милчо Јованоски Издавањето на зборникот е финансиранот од Министерството за култура на…