Каталози

Каталог на стари и ретки книги

Posted by Milco Jovanoski in Каталози

Каталог на стари и ретки книги  – издаден 2019 г.  Издавач: НУ Библиотека „Григор Прличев“  За издавачот: Гордана Змејковска Уредник: м-р Мариче Боздоганова   Стручни соработнци: Гордана Змејковска, Христина Трпеска, Елизабета Бојчевска Книгата е финансирана од Министерство  за култура на Република Северна Македонија  Кликнете на линкот…