Звучни записи

Интервју со Коста Фортомар – РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ, АУДИО ЗАПИСИ 2010

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД „РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ“ – АУДИО ЗАПИСИ 2010 ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Носител на проектот: Елена Долоска Автор на проектот: Милчо Јованоски Дизајн: Ристе Секулоски За издавачот : Тоде Илиевски Јули, 2010 Објавено на YOU TUBE НА 3.6. 2020

„Гоце Делчев“ Ванчо Николески – втор дел

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД Проект: „Звучна библиотека“ финансиран од Министерство за култура РМ. Oктомври 2016 Носител на проектот: Елена Долоска Уредник на проектот: Милчо Јованоски Соработник – наратор: Сузана Стојкоска За издавачот: Александра Белевска Обjaвено на You tube на 4.6. 2020

„Гoце Делчев“ Ванчо Николески – прв дел

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД Проект: „Звучна библиотека“ финансиран од Министерство за култура РМ. Октомври 2016 Носител на проектот: Елена Долоска Уредник на проектот: Милчо Јованоски Соработник – наратор: Сузана Стојкоска За издавачот: Александра Белевска Објавено на You tube на 4.6. 2020

Интервју со Видое Видически- РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ АУДИО ЗАПИСИ 2010

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД „РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ“ – АУДИО ЗАПИСИ 2010 ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Носител на проектот: Елена Долоска Автор на проектот: Милчо Јованоски Дизајн: Ристе Секулоски За издавачот : Тоде Илиевски Јули, 2010 Објавено на YOU TUBE НА 3.6. 2020

Автобиографија Григор Прличев

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид Проект финансиран од Министерство за култура ЗВУЧНА БИБЛИОТЕКА, ОКТОМВРИ 2016 Носител на проектот: Елена Долоска Уредник на проектот: м-р Милчо Јованоски Соработник – наратор: Елена Долоска За издавачот: Александра Белевска  Објавено на You Tube на 3.6.2020

Интервју со академик Милан Ѓурчинов

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

Проект: Роднокрајни автори – НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид Кликнете на линкот – ќе ве одведе на нашиот You tube канал:  ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Аудио записи Автор: Милчо Јованоски Носител на проектот: Елена Долоска За издавачот: Александра Белевска Октомври 2012 Објавено на…