Книги чиј издавач е библиотеката

Библиотеката како медиум за комуникација

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized, Книги чиј издавач е библиотеката

БИБЛИОТЕКАТА КАКО МЕДИУМ ЗА  КОМУНИКАЦИЈA Издавач:  НУ-Библиотека „Григор Прличев“, Охрид За издавачот:  Гордана Змејковска Автор: м-р Мариче Боздоганова Рецензент: д-р Наде Караџоска Лектор: м-р Милчо Јованоски Книгата е финансирана од Министерство  за култура на Република Северна Македонија  Кликнете на линкот да ја видите содржината на…