„Соба без книги е како тело без душа“ – Цицерон

„Соба без книги е како тело без душа“ – Цицерон

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 16 Nov 2020