Соба без книги е како тело без душа – Цицерон

Соба без книги е како тело без душа – Цицерон

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized 31 May 2020