Со песните од „Распеано рибарче 2024 “ го одбележавме 5 Мај – Денот на македонскиот јазик

Со песните од „Распеано рибарче 2024 “ го одбележавме 5 Мај – Денот на македонскиот јазик

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 03 May 2024

3 мај, 2024 г. 

Денес  во НУ Библиотека „Григор Прличев“ со песна и танц го заокруживме  25 издание на фестивалот на детска песна „Распеано рибарче“. На едне посебен начин го одбележуваме и  5 Мај – Денот на македонскиот јазик, за да му оддадеме почит на минатото и да покажеме дека го знаеме и го цениме нашиот јазик на кој твориме и пееме и детски песни. Во ризницата на „Распеаното рибарче“ се забележани над 500 песни со што трајно е збогатен фондот на детски песни отпеани на нашиот убав и чист македонски јазик. 

Директорот на НУ Библиотека „Григор Прличев“ м-р Милчо Јованоски децата и нивните родители ги потсети на макотрпната и многу вековна борба на Македонците да го формираат својот мајчи македонски литературен јазик.

-На 5 Мај, го одбележуваме Денот на македонскиот јазик, денот кога во 1945 г. е озаконета македонската азбука. Генезата на македонскиот писмен јазик ја следиме уште од првите црковнословенски ракописи од X-XI  век, кога се појавуваат првите типично македонски зборови, и тој развој го следиме низ вековите, со засилено навлегување на македонскиот народен јазик во ракописите од крајот на XVI век.

 

 

Во XIX век веќе се појавува и јасна свест за посебноста на македонскиот јазик и за неговото место во јазичното семејство на светот, свест што кулминира во делото „За македонските работи“ од Крсте Петков Мисирков, објавено во 1903 г.
Тој континуитет во развојот на македонскиот јазик е потврден на Првото заседание на АСНОМ, на 2 август 1944 г., датум од огромно значење за нас – датум на кој македонскиот јазик за првпат и официјално станува службен јазик во една држава – македонската држава.

По официјализирањето, на 5 мај 1945 г. со Решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик врз принципот еден глас – една буква, азбука којашто исто така се надоврзува на претходната писмена традиција – црковнословенската кирилица, реформираната кирилица, т.н. граѓанка, како и графискиот систем што го користи Мисирков.

На 7 јуни 1945 г. е усвоен и правописот на македонскиот јазик, а набргу потоа следуваат и основоположничките дела на великанот на македонскиот јазик, Блаже Конески – Граматиката на македонскиот литературен јазик, Речникот на македонскиот јазик и Историјата на македонскиот јазик – и со тоа се заокружува кодификацијата на македонскиот јазик, рече Јованоски.

На присутните 80 учесници на јубилејното Рибарче денеска организаторите им ги врачија дипломите за учество, ЦД и песнарка од фестивалот како трајно сеќавање за нивниот ангажман. Со ветување дека македонската детска песна ќе се пее и догодина со дел од истите деца, но и со нови мелодии и изведувачи.

НУ Библиотека