БЗМ денеска одржува онлајн Меѓународна конференција и Годишно собрание

БЗМ денеска одржува онлајн Меѓународна конференција и Годишно собрание

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 21 Dec 2021

21 декември, 2021 г. 

Во организација на Библиотекарското здружеие на Македонија денеска ќе се одржи Меѓународна онлајн конференција на која ќе бидат поднесени близу 30 стручни трудови од областа на библиотекарството од стручни лица и библиотекари претежно од Македонија но има и од Хрватска и Србија.

На конференцијата со свои трудови од охридската НУ Библиотека „Григор Прличев“ ќе учествуваат м-р Мариче Боздоганова – библиотекар – советник со труд на тема: „Современи менаџерски предизвици во библиотечното работење“ и м-р Елена Станкоска, библиотекар со трудот: „Библиотеката „Григор Прличев“ од Охрид како инструмент на културни методи“
Денеска, онлајн ќе се одржи и 48 – Собрание на БЗМ со следниот Дневен ред:

1. Извештај за работата на ИО на БЗМ за периодот јануари 2021 – декември 2021 година, Јана Михајловска;
2. Извештај од Комисијата за предлог-измени во Правилникот за доделување на наградата за животно дело „Климентова повелба“ – Раде Љубиќ;
3. Избор на нови тела на БЗМ за периодот 2021-2022 год.
4. Избор на Комисија за доделување на наградата „Библиотека на годината“
5. Разно

Предлог за формирање на Комисија за измени и дополнувања на Правилникот за
доделување на признанието Библиотека на годината.

НУ Библиотека