Познати имињата на наградените од поетскиот Конкурс „За Прличев и Охрид каков што тој го сакал“

Познати имињата на наградените од поетскиот Конкурс „За Прличев и Охрид каков што тој го сакал“

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 23 Mar 2021

23 март, 2021 г. 

НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид по повод 25 март, денот кога  Прличев во Атина во 1860 година бил овенчан со „Ловоров венец“ распишa:  К о н к у р с  за најдобра поетска творба на тема:  „За Прличев и Охрид каков што тој го сакал“.

На конкурсот можеa да конкурираат ученици од општините Охрид и Дебрца и тоа во две категории:

Ученици од основните училишта VIII  и IX одделение

Ученици од средните училишта

Конкурсот траеше  oд 25 февруари заклучно со 15 март (понеделник)  2021 година,  a изборот на наградените го изврши Комисијата од вработени во  НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид.

м-р Милчо Јованоски – претседател

м-р Мариче Боздоганова – член

Бети Лазеска – Симоноска – член

 

НАГРАДЕНИ ВО КАТЕГОРИЈА НА ОСНОВЦИ СЕ:

1 .награда: Јована Лазаревска, VIII одд. ООУ „Кочо Рацин“ – Охрид

2 .награда; Јана Сиљаноска, IX одд. ОУ „Дебрца“

3. награда: Дамјан Наумоски VIII одд. „Св. Климент Охридски“ – Охрид

 

НАГРАДЕНИ ВО КАТЕГОРИЈАТА НА СРЕДНОШКОЛЦИ СЕ:

  1. Елена Шаптеска , IV год. ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид
  2. Матеа Стоев I год. „Јахја Кемал“ – Струга
  3. Марија Наумоска, II год. ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид

Поради пандемијата од Ковид -19 групното  доделување на наградите ќе изостане а добитниците ќе  бидат контактирани и ќе биде догoворена средба со секој одделно во Библиотеката.

НУ Библиотека