„Треба да читаме за да ѝ овозможиме на нашата душа да се насладува.“ Хенри Милер

„Треба да читаме за да ѝ овозможиме на нашата душа да се насладува.“ Хенри Милер

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 19 Mar 2021