Искрениот човек ја кажува вистината , а паметниот – во вистински момент