Искрениот човек ја кажува вистината , а паметниот – во вистински момент

Искрениот човек ја кажува вистината , а паметниот – во вистински момент

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 11 Mar 2021