Библиотеката како медиум за комуникација

Библиотеката како медиум за комуникација

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized, Книги чиј издавач е библиотеката 04 Jun 2020

БИБЛИОТЕКАТА КАКО МЕДИУМ ЗА  КОМУНИКАЦИЈA

Издавач:  НУ-Библиотека „Григор Прличев“, Охрид

За издавачот:  Гордана Змејковска

Автор: м-р Мариче Боздоганова

Рецензент: д-р Наде Караџоска

Лектор: м-р Милчо Јованоски

Книгата е финансирана од Министерство  за култура на Република Северна Македонија 

Кликнете на линкот да ја видите содржината на каталогот:

Мариче-Боздоганова-Библиотеката како…