Обновен лектирниот фонд за учениците во средно образование

Обновен лектирниот фонд за учениците во средно образование

Posted by Milco Jovanoski in Нови книги 15 Sep 2021

15 септември, 2021 г. 

НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид пред почетокот и на оваа учебна година се потруди да го збогати и осовремени книжниот фонд со лектирни изданија.

Старите и амортизирани книги заминуваат во депото на библиотеката а со новата набавка не само што е извршена нивна замена , туку и бројот на примероците е далеку поголем за повеќе ученици одеднаш да можат да го прочитаат бараниот наслов.

Од новата понуда на старите, добри наслови ги издвојуваме:

Злосторство и казна од Достоевски , Декамерон од Бокачо, Граванот од Е. А. По, Сон на летната ноќ од Шекспир, Избрани раскази од Чехов, Страданијата на младиот Вертер од Гете и македонските Црно семе од Ташко Георгиески и Парадоксот на Диоген од Томе Арсовски.

Издавачи на овие книги се: Матица македонска, , Мисла и Македонска книга и Панили.

Потсетуваме дека годишната членарина за ученици е 200 а за возрасни 300 денари.

Работното време на пултот за издавање од понеделник до петок е од 8 и 30 до 18 и 30 часот.

НУ Библиотека