Кој нешто многу сака, ќе најде начин, кој не сака ,ќе најде оправудвање