„Пишуваме за два пати да го вкусиме животот: во моментот и во ретроспектива.“ Анаис Нин

„Пишуваме за два пати да го вкусиме животот: во моментот и во ретроспектива.“ Анаис Нин

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 10 May 2021