„Сметам дека телевизијата е многу едукативна. Секогаш кога некој ќе го вклучи телевизорот, јас одам во друга соба за да читам“ – Гручо Маркс

„Сметам дека телевизијата е многу едукативна. Секогаш кога некој ќе го вклучи телевизорот, јас одам во друга соба за да читам“ – Гручо Маркс

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 05 Apr 2021