Извршивме дезинфекција и дератизација во нашата Библиотека

Извршивме дезинфекција и дератизација во нашата Библиотека

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 02 Apr 2021

2 април, 2021 г.

Во рамките на преземањата за превентивна заштита на здравјето на вработените и на корисниците  на услугите во време на корона, НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид спроведе дезинфекција и дератизација на работниот простор.

Стручни лица од Центарот за јавно лица ја спроведоа дезинфекцијата и дератизацијата во канцелариите  на библиотеката и во богатото депо со книги

НУ Библиотека