– Добрата книга ќе те натера да замислиш како е да се соживееш со ликовите, одличната книга нема да ти остави избор.

– Добрата книга ќе те натера да замислиш како е да се соживееш со ликовите, одличната книга нема да ти остави избор.

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 02 Mar 2021