„Ако ја читаш книгата којашто сите ја читаат, ќе го мислиш само она што сите го мислат“

„Ако ја читаш книгата којашто сите ја читаат, ќе го мислиш само она што сите го мислат“

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 14 Jan 2021