„Добрите книги не ги издаваат сите нивни тајни оддеднаш“ – Стивен Кинг

„Добрите книги не ги издаваат сите нивни тајни оддеднаш“ – Стивен Кинг

Posted by Milco Jovanoski in Острилка 16 Nov 2020