„Добрите книги не ги издаваат сите нивни тајни оддеднаш“ – Стивен Кинг