Нови книги во нашата Библиотека

Нови книги во нашата Библиотека

Posted by Milco Jovanoski in Нови книги 14 Sep 2020

15 септември, 2020 г.

По еден мал застој поради Ковид -19 НУ Библиотека во рамките на Годишната програма отпочна со збогатување на книжниот фонд .

Од недела во недела континуирано како што Одделението за обработка ќе го заврши својот дел од работата ние ќе ви ги преставуваме новите наслови кои ќе можете да ги побарате и да ги прочитате ако сте наш член.

Еве како изгледа нашата понуда за првиот дел од септември: 

  1. Винка Саздова „Вилино“ 

2. Драгица Најчевска „Потрага по скриеното“

3. Методија Фотев „Големите скитачи“ 

4. Арналдур Индридасон „Мочуриште“ 

5. Пауло Коелјо „Брида“  

6. Ју Несбе „Полиција“ 

 

7. Неџма „Килибар и свила“ 

8. Силвија Араси „ Разделба“ 

9. Боб Дилан „Хроники“ 

Почитувани,

Откако ќе прочитате некоја од предложените книги, можете доколку сакате да коментирате на нашата фејсбук страница или во рубриката Огледало за нејзината содржина и дали ја препорачувате некој друг да ја прочита и слично.