Судбината – не ги прави работите полесни туку возможни