СВП го објавија конкурсот за наградата „Браќа Миладиновци“ во 2020 г.

СВП го објавија конкурсот за наградата „Браќа Миладиновци“ во 2020 г.

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized, Околу нас 01 Jun 2020

1 јуни, 2020 г.

Управниот одбор и Дирекцијата на Националната установа – Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ – Струга распишуваат:

КОНКУРС

за доделување на наградата „Браќа Миладиновци“ во 2020 година, за најдобра поетска книга меѓу две фестивалски изданија на СВП, објавена на македонски јазик во периодот од 1 Јуни 201година до 31 Мај 2020 година.

Критериуми за учество:

  • Наградата „Браќа Миладиновци“ се доделува за поетска книга напишана и објавена на македонски јазик. На конкурсот може да биде пријавена и книга објавена двојазично, каде поетското творештво на македонски е оригинално создадено, односно, не е превод од друг јазик.
  • На конкурсот пријави можат да поднесат авторите или нивните издавачи во согласност со нив.
  • Еден автор или издавач може да учествува со неограничен број наслови.
  • Пријавените поетски книги треба да се првообјавени во периодот за кој се доделува наградата и да не бидат претходно објавени на друг јазик.
  • Избори или книги во кои има препечатени делови од други книги нема да бидат земени предвид.
  • На конкурсот можат да бидат пријавени само дела од еден автор. Коавторски дела се неприфатливи.
  • Книгите мора да имаат ISBN број.
  • Книги од членови на УО на НУМ СВП, директорот на НУМ СВП, вработените или на членови на жири-комисијата и нивни поблиски роднини нема да бидат прифатени.
  • Со учеството на конкурсот се смета дека добитникот ги отстапил авторските и издавачките права на НУМ СВП за употреба во промотивни и некомерцијални цели на целата книга или на делови од истата во оригинал или во превод на други јазици во печатена или дигитална форма, на интернет, како и за други настани поврзани со наградата и наградениот поет.

Конкурсот ќе трае од денот на објавувањето до 20 Јуни 2020 година.

Авторите или издавачите за учество на конкурсот мора да испратат 6 (шест) примероци од книгата на следната адреса:

 

НУ Манифестација„Струшки вечери на поезијата“

Поштенски фах 111

„Браќа Миладиновци“ бр.5

6330 Струга

Република Северна Македонија

Kнигите  не се враќаат.

Пријавените книги ќе ги оценува жири-комисија од пет члена.

Паричниот износ на наградата ќе биде дополнително определен.

Струга,                                                                        Директор

29.05.2020                                                              Тодорче Тасевски