Само со туѓи очи можат да се видат сопствените мани

Само со туѓи очи можат да се видат сопствените мани

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized 31 May 2020