Луѓето престануваат да мислат, кога ќе престанат да читаат – Дени Дидро

Луѓето престануваат да мислат, кога ќе престанат да читаат – Дени Дидро

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized 31 May 2020