Луѓето престануваат да мислат, кога ќе престанат да читаат – Дени Дидро