Видео од промоцијата на монографијата ПРЛИЧЕВИ БЕСЕДИ – ХРОНИКА НА ЕДЕН КУЛТУРЕН НАСТАН ( 1952 -2022)

Видео од промоцијата на монографијата ПРЛИЧЕВИ БЕСЕДИ – ХРОНИКА НА ЕДЕН КУЛТУРЕН НАСТАН ( 1952 -2022)

Posted by Milco Jovanoski in Огледало 22 Feb 2022

ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „ПРЛИЧЕВИ БЕСЕДИ – ХРОНИКА НА ЕДЕН КУЛТУРЕН НАСТАН ( 1952 – 2022 ) ОД АВТОРИТЕ: МИЛЧО ЈОВАНОСКИ И ГОРДАНА ЗМЕЈКОВСКА 5 ФЕВРУАРИ 2022

Видео: Емил Јовановиќ

НУ Библиотека