Фотографии од новиот работен простор на НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид

Фотографии од новиот работен простор на НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 09 Dec 2021

9 декември, 2021 г. 

Во пресрет на големиот празник Св. Климент Охридски од вторникот одделението за зајмување книги и друг билиотечен материјал функционира во адаптиран простор кој е во владение на установата.

Работното време на пултот за деца и возрасни e исто како и  досега, од понеделник до петок од 8 и 30 до 18 и 30 часот.

Контактот со одделот за издавање остварете го на телефон: 046  264 838 или на е – пошта:

prlicev_cobiss3@yahoo.com

 

НУ Библиотека