Конкурс за традиционални годишни награди на ДПМ

Конкурс за традиционални годишни награди на ДПМ

Posted by Milco Jovanoski in Околу нас 07 Dec 2021

7 декември, 2021 г. 

Како и секоја година, и овој декември Друштвото на писатели на Македонија го распишува Конкурсот за петте традиционални награди за најдобри книжевни остварувања, чии автори се членови на асоцијацијата.

Наградите „Стале Попов“ за проза, „Ацо Шопов“ за поезија, „Димитар Митрев“ за критика и есеј, „Ванчо Николески“ за книга за деца и младинци и наградата „Мост“ за книга напишана на еден од јазиците на националностите, веќе со години се репер за валоризација на годишната книжевна продукција. Право на учество на овој Конкурс имаат сите членови на ДПМ, кои до истекот на годината треба да достават по четири (4) примероци од своите новообјавени книги (во текот на 2021 г.) во посочените категории.

Примероците треба да се достават во канцеларијата на ДПМ, но поради состојбата со Ковид 19 замолуваме секоја посета да се најави на телефонскиот број назначен на веб-страницата на ДПМ или на мејл-адресата drustvonapisateli@gmail.com.

НУ Библиотека