Започна 53. Семинар за македонски јазик, литература и култура

Започна 53. Семинар за македонски јазик, литература и култура

Posted by Milco Jovanoski in Околу нас 17 Aug 2020

Видете го  пригоднoто обраќање по повод отворањето на 53. Летна школа на МСМЈЛК на проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура.

 Наместо во Охрид  поради пандемијата со Ковид -19, годинава Семинарот е школа на далечина,преку Интернет.

 

 

Програма на Семинарот- кликнете на линкот:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=200&glavno=34