„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“ ( зборник)

„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“ ( зборник)

Posted by Milco Jovanoski in Зборници 04 Jun 2020

„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“zbornik FINAL-Copy

Зборник на трудови – издаден 2013г.

Издавач: НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид

За издавачот: Александра Белевска, директор

Уредник: Елена Долоска

Рецензнет и лектор: Милчо Јованоски

Издавањето на зборникот е финансиранот од Министерството за култура на РМ

Објавено во дигитална библиотека на 4.6. 2020 г.

Кликенете на линкот за да ја видите целата содржина: 

zbornik FINAL-Copy