Интервју со Коста Фортомар – РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ, АУДИО ЗАПИСИ 2010

Интервју со Коста Фортомар – РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ, АУДИО ЗАПИСИ 2010

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи 04 Jun 2020
НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД „РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ“ – АУДИО ЗАПИСИ 2010
ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Носител на проектот: Елена Долоска
Автор на проектот: Милчо Јованоски
Дизајн: Ристе Секулоски
За издавачот : Тоде Илиевски Јули, 2010
Објавено на YOU TUBE НА 3.6. 2020