Интервју со Видое Видически- РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ АУДИО ЗАПИСИ 2010

Интервју со Видое Видически- РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ АУДИО ЗАПИСИ 2010

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи 04 Jun 2020

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД „РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ“ – АУДИО ЗАПИСИ 2010


ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Носител на проектот: Елена Долоска

Автор на проектот: Милчо Јованоски

Дизајн: Ристе Секулоски

За издавачот : Тоде Илиевски Јули, 2010

Објавено на YOU TUBE НА 3.6. 2020