„Гоце Делчев“ Ванчо Николески – втор дел

„Гоце Делчев“ Ванчо Николески – втор дел

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи 04 Jun 2020

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД

Проект: „Звучна библиотека“ финансиран од Министерство за култура РМ. Oктомври 2016


Носител на проектот: Елена Долоска

Уредник на проектот: Милчо Јованоски

Соработник – наратор: Сузана Стојкоска

За издавачот: Александра Белевска

Обjaвено на You tube на 4.6. 2020