Каталог на стари и ретки книги

Каталог на стари и ретки книги

Posted by Milco Jovanoski in Каталози 02 Jun 2020

Каталог на стари и ретки книги  – издаден 2019 г. 

Издавач: НУ Библиотека „Григор Прличев“ 

За издавачот: Гордана Змејковска

Уредник: м-р Мариче Боздоганова 

 Стручни соработнци: Гордана Змејковска, Христина Трпеска, Елизабета Бојчевска

Книгата е финансирана од Министерство  за култура на Република Северна Македонија 

Кликнете на линкот да ја видите содржината на каталогот: Retki knigi-printNEW