Author: Milco Jovanoski

Интервју со Коста Фортомар – РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ, АУДИО ЗАПИСИ 2010

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД „РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ“ – АУДИО ЗАПИСИ 2010 ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Носител на проектот: Елена Долоска Автор на проектот: Милчо Јованоски Дизајн: Ристе Секулоски За издавачот : Тоде Илиевски Јули, 2010 Објавено на YOU TUBE НА 3.6. 2020

„Гоце Делчев“ Ванчо Николески – втор дел

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД Проект: „Звучна библиотека“ финансиран од Министерство за култура РМ. Oктомври 2016 Носител на проектот: Елена Долоска Уредник на проектот: Милчо Јованоски Соработник – наратор: Сузана Стојкоска За издавачот: Александра Белевска Обjaвено на You tube на 4.6. 2020

„Гoце Делчев“ Ванчо Николески – прв дел

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД Проект: „Звучна библиотека“ финансиран од Министерство за култура РМ. Октомври 2016 Носител на проектот: Елена Долоска Уредник на проектот: Милчо Јованоски Соработник – наратор: Сузана Стојкоска За издавачот: Александра Белевска Објавено на You tube на 4.6. 2020

Интервју со Видое Видически- РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ АУДИО ЗАПИСИ 2010

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД „РОДНОКРАЈНИ АВТОРИ“ – АУДИО ЗАПИСИ 2010 ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Носител на проектот: Елена Долоска Автор на проектот: Милчо Јованоски Дизајн: Ристе Секулоски За издавачот : Тоде Илиевски Јули, 2010 Објавено на YOU TUBE НА 3.6. 2020

Автобиографија Григор Прличев

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи

НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид Проект финансиран од Министерство за култура ЗВУЧНА БИБЛИОТЕКА, ОКТОМВРИ 2016 Носител на проектот: Елена Долоска Уредник на проектот: м-р Милчо Јованоски Соработник – наратор: Елена Долоска За издавачот: Александра Белевска  Објавено на You Tube на 3.6.2020

Библиотеката како медиум за комуникација

Posted by Milco Jovanoski in Uncategorized, Книги чиј издавач е библиотеката

БИБЛИОТЕКАТА КАКО МЕДИУМ ЗА  КОМУНИКАЦИЈA Издавач:  НУ-Библиотека „Григор Прличев“, Охрид За издавачот:  Гордана Змејковска Автор: м-р Мариче Боздоганова Рецензент: д-р Наде Караџоска Лектор: м-р Милчо Јованоски Книгата е финансирана од Министерство  за култура на Република Северна Македонија  Кликнете на линкот да ја видите содржината на…

„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“ ( зборник)

Posted by Milco Jovanoski in Зборници

„Прличевата 1762 лето – Симбол на непокорот на Македонецот“zbornik FINAL-Copy Зборник на трудови – издаден 2013г. Издавач: НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид За издавачот: Александра Белевска, директор Уредник: Елена Долоска Рецензнет и лектор: Милчо Јованоски Издавањето на зборникот е финансиранот од Министерството за култура на…

Каталог на стари и ретки книги

Posted by Milco Jovanoski in Каталози

Каталог на стари и ретки книги  – издаден 2019 г.  Издавач: НУ Библиотека „Григор Прличев“  За издавачот: Гордана Змејковска Уредник: м-р Мариче Боздоганова   Стручни соработнци: Гордана Змејковска, Христина Трпеска, Елизабета Бојчевска Книгата е финансирана од Министерство  за култура на Република Северна Македонија  Кликнете на линкот…