×

Преведи ја страницата

Програма и инвестиции 2016

Годишна програма за 2016 година финансирана од Министерството за култура на РМ.

Министерството за култура учествува во финансирањето на годишната програма за работата на Библиотеката за 2016 година со средства од Буџетот на Република Македонија.

Програма 2016

  • „Прличеви беседи“
  • Збогатување на книжен фонд
  • Заштита на културното наследство
  • Автоматизација на библиотечни процеси
  • „Звушна библиотека – 3“
  • Промоција на книгите кои со одлука на Владата на Р. Македонија се доделени на Библиотеката и истите се наменети за продажба.

Инвестиции 2016

  • Набавка на фискални апарати