×

Преведи ја страницата

Во НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид по повод месецот на книгата има продажба на следните едиции

2 ноември

Во НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид по повод месецот на книгата има продажба на следните едиции:

  • „Ѕвезди на светската книжевност“
  • „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа“
  • дел од едицијата „Македонски искушенија“
  • „130 тома македонска книжевност“
  • „130 тома македонска книжевност на англиски јазик“
  • Подготовка, превод, лектура и печатење на 5 дополнителни наслови од проектот 135 тома македонска книжевност
  • Превод на македонски јазик на дела од албанската и турската книжевност во Македонија.

Продажбата е отворена од 06.11.2017 до 10.11.2017 година во НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид, во Прличевата одаја до 14 часот. Преку оваа продажба читателската публика може по многу прифатлива цена да ги набави публикациите од гореспоменатите едиции.