Успешно реализиран проектот: „Читаме гласно и раскажуваме“

Успешно реализиран проектот: „Читаме гласно и раскажуваме“

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 02 Jun 2023

2 јуни, 2023 г. 

Во НУ Библиотека „Григор Прличев“ во Охрид се читаше гласно и се раскажуваше на македонски литературен јазик. Вчера беше заокружен Проектот: „Читаме гласно и раскажуваме“  одобрен од Министерството за култура прв од ваков тип спроведен во Охрид и во нашата  Установа.

Се работеше со 25 деца од четири општински основни училишта:  „Христо Узунов“,„Григор Прличев“, Св.Климент Охридски“ и „Братство Единство“.Подготовките траеа околу три месеци а конкретната реализација се одвиваше две работни недели.

Многу прочитани раскази, многу раскажани приказни, многу нови пријателства деновиве се случија во НУ Библиотека „Григор Прличев“. Ученици со потешкотии во читањето и изразувањето од второ и трето одделение  имаа можност да прераскажуваат обработени и самостојно прочитани текстови и да прераскажуваат вистински и измислени настани и доживувања.

Поттик да се реализира ваков проект препознаен – позитивно од Министерството за култура беше една вест објавена во медиумите во која се вели: „Мултииндикаторското кластерно истражување спроведено од Државниот завод за статистика покажа дека 45% од децата од второ одделение имаат основни вештини за читање или можат правилно да прочитаат 90% од зборовите во расказот.  Можат да одговорат на три прашања за буквални значења и за две изведени значења. 68% правилно умеат да ги прочитаат зборовите, но само половина од нив успеале точно да одговорат за изведените значења“.

Носителот на проектот Бети Лазеска – Симоноска – библиотекар заедно со нејзините колешки Христина Трпеска и Весна Симоноска, библиотекари во зајмување и обработка, со помош и на останатите колеги  се среќни што Проектот заврши успешно а одгласите од него се позитивни, како меѓу децата,нивните родители и во јавноста.

Лазеска – Симоноска вели:  „Соработката беше обострана, и затоа упатуваме голема благодарност до директорите на основните училишта, наставниот кадар, а најмногу до родителите кои ни дадоа согласност да ги држиме часовите.Во изминативе две недели реализиравме практични вежби за читање на текстови со различни содржини, со цел, да се надминат потешкотиите во читањето и раскажувањето. Вежбите беа одржувани во еден поинаков амбиент, во просториите на библиотеката, децата се чувствуваа послободни, а успеавме и  да им ја доближиме библиотеката до нив.

Децата – учесници беа избрани  со помош на наставниците. Тоа се токму тие кои имале потешкотии во читањето.  На последен час беше одржан натпревар во читање. Тие што најбрзо и најтечно го прочитаа  текстот  добија награди – книги. Сите добија диплома за учество во проектот.

НУ Библиотека „Григор Прличев“ веќе работи на уште еден сличен Проект исто финансиран од Министерстволто за култура со наслов: „Книгата најдобар другар на децата“ чија завршница ќе биде на почетокот на идниот месец – јули.

Повеќе фотографии наскоро на нашата Фејсбук страница. 

НУ Библиотека