Заврши Третата Меѓународна конференција на библиотекари

Заврши Третата Меѓународна конференција на библиотекари

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 28 Apr 2023

28 април, 2023 г. 

Вчера и денеска во Охрид,  во амфитеатарот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“  се одржа Третата  Меѓународна научна конференција на библиотекари во организација на Библиотекарското здружение на Македонија. 

На конференцијата учествуваа околу триесеттина излагачи од земјава и регионот (Србија , Црна Гора, Босна и Херцеговина, Унгарија итн.).

Почесни гости и излагачи беа  директорот на Национална и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина Исмет Овчина и Јудит Гереншер заменик-директорката на Унгарската национална библиотека од Будимпешта.

Во работата на конференцијата активно учество имаа речиси сите вработени во НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид.

Конференцијата ја отвори д-р Јана Михајловска – претседател на БЗМ а беше  емитувана и поздравната презентација на Претседателката на Меѓународната асоцијација на библиотекарски здруженија – ИФЛА, Барбара Лисон.

   

Во име на Министерството за култура говореше државниот советник Афед Јашари а во името на градот домаќин Милчо Јованоски, директор на НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид.

Претседателката Михајловска врачи три благодарници за несебичната долгогодишна соработка и поддршка, како и за помошта околу реализацијата на оваа Меѓународна конференција на Рахметула Куќи, директор на НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје, благодарницата за Министерството за култура и’ беше врачена на Љумтурије Зајази, раководител на Одделението за библиотечна дејност, а благодарница доби  и  м-р Милчо Јованоски, директор на НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид.

       

На конференцијата во работниот дел од охридската Библиотека свои излагања имаа библиотекарките: Христина Трпеска и Елена Станкоска.

На свеченото отворање на конференцијата настапија и ученци од ООМУ „Методи Патче“ од Охрид а прекрасен домаќин на Конференцијата беше УИНТ „Св. Апостол Павле“ од Охрид.

НУ Библиотека