Нашите бибилиотекари ќе учествуваат на Меѓународната конференција на библиотекари во Охрид

Нашите бибилиотекари ќе учествуваат на Меѓународната конференција на библиотекари во Охрид

Posted by Milco Jovanoski in Околу нас 25 Apr 2023

25 април, 2023 г. 

Во Охрид на 27 и 28 април ќе се одржи Третата Меѓународна конференција на библиотекари „Библиотеките како ризница на движното културно наследство“ во организација на Библиотекарското здружение на Македонија.

Со свои трудови ќе учествуваат над 100 библиотекари од земјава и странство.

НУ Библиотека „Григор Прличев“ од Охрид  во работниот дел со свои трудови ќе ја претстават м-р Мариче Боздоганова- советник и член на Претседателството на Библиотекарското здружение на Македонија и библиотекарките Христина Трпеска и Елена Станкоска.

Директорот на Библиотеката м-р Милчо Јованоски ќе има поздравно обраќање до учесниците а ќе биде и модератор на првата сесија после пленарката на тема: „Современи текови во библиотечното работење“.

Конференцијата е ретка можност за стекнување искуства и сознанија за новите светски трендови во Библиотекарството.

Сите вработени во охридската Библиотека од одделите за издавање и обработка ќе го следат целиот тек на конференцијата. Тоа повлекува  измени во работното време на  Библиотеката.

На 27 април, четврток пултот за издавање ќе биде отворен само во терминот од 8 и 30 до 9 и 45 минути.

Во петок на 28 април одделот за зајмување ќе работи од 13: 00 до 18:30 часот.

НУ Библиотека

Охрид