Д-р Бајрактарова донираше книги од областа на стоматологијата

Д-р Бајрактарова донираше книги од областа на стоматологијата

Posted by Milco Jovanoski in Огледало 19 Sep 2022

20 септември, 2022 г. 

Неодамна  проф. д-р Бона Бајрактарова –  македонски стоматолог, специјалист по детска и превентивна стоматологија и  поранешен универзитетски професор на Стоматолошкиот факултет во Скопје беше во посета на нашата Библиотека.

Д-р Бајракатарова во таа пригода донираше неколку свои и трудови објавени во годините наназад во соработка со нејзини соработници. И на овој начин го збогатуваме фондот на стручна литература достапен до сите членови.

Д-р Бајрактарова во име на идните корисници на овие вредни ваши трудови Ви благодариме.

НУ Библиотека