×

Преведи ја страницата

Програма 2019

Годишна програма за 2019 година финансирана од Министерството за култура на РСМ.

Министерството за култура ќе учествува во финансирањето на годишната програма за работата на Библиотеката за 2019 година со средства од Буџетот на Република Северна Македонија.

Програма 2019

  • „Прличеви беседи” – Охридска визита
  • Збогатување на книжен фонд
  • Заштита на движно културно наследство (библиотечни добра)
  • Автоматизација на библиотечни процеси
  • Каталог на стари и ретки книги

Инвестиции 2019