×

Преведи ја страницата

Програма 2018

Годишна програма за 2018 година финансирана од Министерството за култура на РМ.

Министерството за култура учествува во финансирањето на годишната програма за работата на Библиотеката за 2017 година со средства од Буџетот на Република Македонија.

Програма 2018

  • „Прличеви беседи” – Охридска визита
  • Збогатување на книжен фонд
  • Заштита на движно културно наследство (библиотечни добра)
  • Автоматизација на библиотечни процеси
  • Звучна библиотека – 5

Инвестиции 2018