×

Преведи ја страницата

Програма и инвестиции 2017

Годишна програма за 2017 година финансирана од Министерството за култура на РМ.

Министерството за култура учествува во финансирањето на годишната програма за работата на Библиотеката за 2017 година со средства од Буџетот на Република Македонија.

Програма 2017

  • „Прличеви беседи“
  • Збогатување на книжен фонд
  • Заштита на културното наследство
  • Автоматизација на библиотечни процеси
  • „Звучна библиотека – 4“

Инвестиции 2017

  • Адаптација на просториите на Библиотеката – опремување со мебел