×

Преведи ја страницата

Натпреварот “Mлади библиотекари“ годинава на 19-ти октомври

13 октомври 2015

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид, Општинскиот натпревар “Млади библиотекари“, годинава ќе го организира на 19-ти октомври, а истито ќе започне во 10 часот во просториите на Библиотеката.

Право на учество на натпреварот имаат членовите на библиотеките од основните училишта во градов и членовите на НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид до 14 години.

За подготовка на натпреварот ќе се користи прирачникот “Млади библиотекари“ од Миле Бошевски според кој ќе бидат формулирани прашањата. Прашалникот ќе се состои од 20 прашања на кои натпреварувачите писмено ќе одговараат за време од 60 минути а истите ќе се потпишуваат со шифра.

Победниците од овој натпревар се стекнуваат со право на учество на Републичкиот натпревар “Млади библиотекари“ кој традиционално го организира Библиотекарското Здружение на Македонија а годинава ќе се оддржи во библиотеката “Искра“ во Кочани на 30 Октомври.

Ги замолуваме сите ученици кои имаат интерес да учествуваат на Општинскиот натпревар своето учество да го пријават најдоцна до 14.10.2015 во просториите на НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид.