×

Преведи ја страницата

ИЗВЕСТУВАЊЕ

22 јуни 2018

Се известуваат корисниците на услуги на НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид дека во периодот од 02.07.2018 до 28.08.2018 година ќе се врши ревизија на библиотечниот фонд и тоа во две фази:

  1. Во првата фаза ќе се врши ревизија на библиотечниот фонд што го позајмуваат корисниците на услугите на Библиотеката и ќе се одвива од 02.07.2018 до 31.07.2018 година.
  2. Во втората фаза од 01.08.2018 година до 28.08.2018 година ќе се врши ревизија на останатиот библиотечен фонд.

Корисниците на услуги на Библиотеката библиотечниот фонд ќе може да го позајмуваат од 01.08.2018 година.

Поради ревизија на библиотечниот фонд се молат корисниците да го вратат позајмениот библиотечен материјал (книги) најдоцна до 29.06.2018 година.