×

Преведи ја страницата

Превод на 1000 стручни и научни книги

Превод на 1000 стручни и научни книги и учебници од кои се учи на најреномираните Универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија.

Книгите се донација од Владата на РМ.

Кликнете на сликите за да ги видите поголеми.