×

Преведи ја страницата

Нови наслови во Библиотеката – март 2019

13 март 2019

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

 • “Текст и моќ” – Елизабета Краљевски
 • “Александар III македонски во македонската книжевност” – Ранко Младеноски
 • “Пат за рајот” – Драги Михајловски
 • “Канцелариски колумни” – Лилјана Пандева
 • “Литература и егзил” – Блерина Старова Златку
 • “Споменикот, меморијата и идентитетот” – Драгица Поповска
 • “Гледај покрај очите затворени” – Ѓорѓи Ризески
 • “Македонската лексика низ вековите” – Лилјана Макаријоска
 • “Брдо” – Ивица Пртењача
 • “Културата кај младите во Р. Македонија во XXI век” – Деспина Ковачева
 • “Стаклена градина” – Сања Атанасовска
 • “Емигрантка” – Ирена Павлова де Одорико