×

Преведи ја страницата

Нови наслови во Библиотеката – март 2018

21 март 2018

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

 • “Македонија”
 • “Лексиката на македонската традиционална култура” – Лилјана Макаријоска
 • “Македонската песна на далечните меридијани” – Роска Бадева
 • “Хрестоматија” – Ленка Попоска-Гогоска
 • “Култура и книжевност” – Иван Џепароски
 • “Модели на поврзаност на тероризмот и на транснационалниот организиран криминал” – Тања Милошевска
 • “Дали 21 век и припаѓа на Кина?”
 • “Талози” – Фима Клетникова
 • “Слободата на животот” – Ени Пејсон Кол
 • “Либерализмот во Македонија” – Невен Радически
 • “Домот на Александар” – Митко Маџунков
 • “Млада Еда” – Снори Стурлусон
 • “Училница за глума” – Татјана Гогоска